Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
DUIDING 

Vogelvlucht perspectief
Uit het vogelvluchtperspectief blijkt dat de politie het tankstation al jaren op dezelfde wijze tegemoet treedt. We organiseren kentekencontroles en rijden om het terrein heen. De wijkagent vraagt aandacht op het basisteam door middel van werkverzoeken, maar dit kost alleen maar capaciteit. Surveillance-auto’s kunnen niets doen, vanwege een ontbrekende verkeerswet. 

Deze aanpak is illustratief voor de wijze waarop community policing in het basisteam is ingebed. De aard van de organisatie reduceert de casus tot een hotspot waarover communicatie en kennisuitwisseling verloopt via informatietools en bevragingssystemen. Van vakinhoudelijke discussie over de context van het probleem is weinig sprake.

Top Down-perspectief
Uit het topdown perspectief blijkt dat voortduren van de schimmige zaakjes op het tankstation het gevolg is van een ingewikkelde kluwen van relaties en belangen. Binnen de vier speelvelden zijn het eigendomsrecht, de anonimiteit van bewoners en besluiteloosheid op het stadhuis van invloed op de actieradius van de wijkagent en de fundamentele aanpak van de casus.

De top down analyse toont de complexiteit van het vraagstuk. Het op het oog ‘tamme’ vraagstuk (‘schimmige zaakjes op een tankstation’) blijkt in werkelijkheid een ‘taai’ vraagstuk dat moeilijk af te bakenen is en waar meerdere oplossingen voor mogelijk zijn. Het sturen van surveillance auto’s blijkt in ieder geval niet afdoende.

Frontlijn perspectief
In het frontlijnperspectief begint de kluwen zich te ontrafelen. De wijkagent vertelt ter plekke zijn verhaal, praat met de pomphouder en operationele partners; de bevrager vraagt door, vult aan en samen komen ze tot een plan. Na een juridische interventie moet een schouw de doorslag geven voor de financiering van de bebording om een definitief einde te maken aan de schimmige zaakjes op het tankstation.

In de frontlijn komt het vakmanschap van de wijkagent bij uitstek tot wasdom. Zijn kennis manifesteert zich als hij handelt ten opzichte van de actoren rondom de casus. Hij ziet alles, maar overziet de casus niet altijd. De aanwezigheid van een bevrager maakt dat alle relevante kennis wordt verzilverd tot een aantal handelingsalternatieven voor de geijkte manier van optreden.
Aanleiding en overview

Het credo ‘De Wijkagent Centraal’ is vastgelegd in de nieuwe politiewet als centraal uitgangspunt van de nationale politie. In de praktijk blijkt de positionering van de wijkagent echter uiterst taaie materie. Dit actieonderzoek geeft inzicht in de weerbarstige werkpraktijk van de wijkagent en biedt inzichten die nodig zijn om het uitgangspunt een concrete invulling te geven.
 
​Essays

Gedurende de looptijd van het actieonderzoek schreef auteur Teun Meurs een aantal artikelen in Het Tijdschrift voor Politie. Deze zijn hieronder te vinden.

Tussen ratio en fingerspitzengefühl

Het geheim van Jan Smit

Makers

De website ‘De Wijkagent Centraal’ is gemaakt door de onderzoekers Teun Meurs en Bert Jan Kreulen samen met vormgever Martijn Rijven van Bolt Graphics.

Teun Meurs

Bert Jan Kreulen

Martijn Rijven

​Nieuws

In de september-editie van het digitale magazine KENNISM@G van de Politieacademie verschenen twee artikelen over 'De Wijkagent Centraal'.

Lees hier en hier over een mooie koppeling tussen onderzoek, onderwijs en praktijk.