Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

In dit praktijkdeel worden acht casussen gepresenteerd die samen illustratief zijn voor de  werkpraktijk van de wijkagent. Het zijn concrete issues op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in een specifieke buurt. Bij de aanpak trokken onderzoekers en wijkagenten samen op om het handelen te beschrijven, ervan te leren en de praktijk te veranderen.

Iedere casus wordt belicht vanuit drie perspectieven die model staan voor de verschillende invalshoeken binnen de politieorganisatie. Daarnaast vormen ze een weerslag van de zoektocht van onderzoeker en onderzochte bij de aanpak van de casussen.
​​​​​​​​

1. VOGELVLUCHT3.jpg

Het vogelvlucht perspectief toont de casus als hotspot; als een locatie waar vaker incidenten plaatsvinden en surveillance gewenst is.

 Dit is het dominante perspectief op het basisteam dat dienders overnemen via briefings en IGP.
 
Het is tevens het beeld dat de onderzoekers hadden toen zij voor het eerst van de casus kennis namen.

2. TOP DOWN2.jpg

Het top down-perspectief biedt de aanblik van een analyse; de hotspot krijgt context en wordt een complexe casus waarin actoren en belangen een rol spelen.

Dit is het analytische perspectief van een academicus, een coach of actieonderzoeker.

Het is tevens het beeld dat de onderzoekers kregen, nadat zij enkele keren met de wijkagent waren opgetrokken.

3. FRONTLIJN1.jpg

Het frontlijn-perspectief biedt de aanblik van de straat; een dynamische praktijk waarin zich alles voor het oog voltrekt, maar waar het overzicht ontbreekt.

Dit is het perspectief van de wijkagent; waarmee hij dagelijks dient te handelen in de buurt.

In dit beeld vindt een dialoog plaats tussen wijkagent en actieonderzoeker die leidt tot alternatieven voor het handelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na afloop van deze drie scenes wordt de casus middels een duiding gekoppeld aan het theoretische deel.
Aanleiding en overview

Het credo ‘De Wijkagent Centraal’ is vastgelegd in de nieuwe politiewet als centraal uitgangspunt van de nationale politie. In de praktijk blijkt de positionering van de wijkagent echter uiterst taaie materie. Dit actieonderzoek geeft inzicht in de weerbarstige werkpraktijk van de wijkagent en biedt inzichten die nodig zijn om het uitgangspunt een concrete invulling te geven.
 
​Essays

Gedurende de looptijd van het actieonderzoek schreef auteur Teun Meurs een aantal artikelen in Het Tijdschrift voor Politie. Deze zijn hieronder te vinden.

Tussen ratio en fingerspitzengefühl

Het geheim van Jan Smit

Makers

De website ‘De Wijkagent Centraal’ is gemaakt door de onderzoekers Teun Meurs en Bert Jan Kreulen samen met vormgever Martijn Rijven van Bolt Graphics.

Teun Meurs

Bert Jan Kreulen

Martijn Rijven

​Nieuws

In de september-editie van het digitale magazine KENNISM@G van de Politieacademie verschenen twee artikelen over 'De Wijkagent Centraal'.

Lees hier en hier over een mooie koppeling tussen onderzoek, onderwijs en praktijk.