Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Bert Jan Kreulen (1968) Van arrestatieteam tot pracademic

Na mijn middelbare school betrad ik de wereld van de stoffige boekenkasten op de Oude Manhuispoort voor een studie Nederlands Recht. Na zes jaar plichtmatig tentamens doen (er was toen nog geen beperking op studieduur) mocht ik even pauze nemen om mijn dienstplicht te vervullen. Ik heb de gelegenheid met beide handen aangegrepen om de academische wereld te ontvluchten. Na mijn dienstplicht in voormalig Joegoslavië en een rondrit op de motor over de Amerikaanse continenten, volgde een tijd van twaalf ambachten dertien ongelukken.

Met 30 jaar kwam ik in dient bij de Politie Amsterdam. Ik was een betrekkelijke laatkomer in de lifetime employment organisatie, waar het in die tijd nog gebruikelijk was om als schoolverlater in te stromen en zo fluitend je 40-jarige ambtsjubileum te halen. Na de basisopleiding op de politieschool heb ik drie jaar aan een wijkteam gewerkt waarna ik zes jaar deel heb uitgemaakt van een arrestatieteam.

Het pragmatisme van het politevak sprak mij erg aan. Door de aard van het werk leerde ik voornamelijk door middel van proefondervindelijk handelen. Toch kroop het bloed waar het niet gaan kon. Ik stelde mezelf en mijn collega’s geregeld lastige vragen en kreeg dan het verwijt dat ik de professor van de universiteit uithing. Na 9 jaar in de uitvoering had ik mijn praktijkrugzak gevuld en was het tijd om weer terug te keren naar de theorie. Het academische denken sprak mij door de opgedane praktijkervaring meer aan dan 20 jaar daarvoor.

In 2008 kwam ik in aanraking met enkele leden van het Juxta Programma. Ik was onder de indruk van de manier waarop zij ordening aanbrachten in de politiepraktijk. Hun manier van denken was voor mij de inspiratie om verder te kijken dan mijn neus lang is en me te gaan toeleggen op het doen van onderzoek. Zoals een van hen een keer tegen mij zei: “Als je constateert dat er iets niet goed gaat, zoek dan eerst eens uit waarom het niet goed gaat alvorens je het gaat veranderen.”

In mijn behoefte om de politiepraktijk wetenschappelijker te benaderen, ontdekte ik ook iets over mijzelf. Ik werd mij bewust van hoezeer de politie al onder mijn huid was gekropen in mijn denken en doen. Ik was een echte practitioner geworden. Van deze wetenschappelijke nood heb ik een praktische deugd weten te maken. Ik kon in politieonderzoek iets brengen wat vaak ontbreekt; de insiders view. Door de samenwerking met Teun Meurs kwamen we tot een onderzoeksvorm die onafhankelijk en praktijkgebonden was; het actie- of handelingsonderzoek. Ik kon gebruik maken van mijn politie-habitus om in de praktijk onderzoek te doen en dicht bij het geïnternaliseerde vakmanschap van collega’s te komen door met hen hun praktijk te doorleven en te verbeteren. De ondersteuning van lector Integrale Veiligheid Sjaak Khonraad haalde me dan uit het praktijkmoeras om er op een analytische wijze op te reflecteren.

Zo is er een situatie ontstaan waarin we onderzoek doen, de praktijk ondersteunen in veranderen en het geleerde doorgeven aan politiemensen in opleiding. Een vorm die op het lijf geschreven is van een organisatie, die vooral van praktisch en toepasbaar houdt.
Aanleiding en overview

Het credo ‘De Wijkagent Centraal’ is vastgelegd in de nieuwe politiewet als centraal uitgangspunt van de nationale politie. In de praktijk blijkt de positionering van de wijkagent echter uiterst taaie materie. Dit actieonderzoek geeft inzicht in de weerbarstige werkpraktijk van de wijkagent en biedt inzichten die nodig zijn om het uitgangspunt een concrete invulling te geven.
 
​Essays

Gedurende de looptijd van het actieonderzoek schreef auteur Teun Meurs een aantal artikelen in Het Tijdschrift voor Politie. Deze zijn hieronder te vinden.

Tussen ratio en fingerspitzengefühl

Het geheim van Jan Smit

Makers

De website ‘De Wijkagent Centraal’ is gemaakt door de onderzoekers Teun Meurs en Bert Jan Kreulen samen met vormgever Martijn Rijven van Bolt Graphics.

Teun Meurs

Bert Jan Kreulen

Martijn Rijven

​Nieuws

In de september-editie van het digitale magazine KENNISM@G van de Politieacademie verschenen twee artikelen over 'De Wijkagent Centraal'.

Lees hier en hier over een mooie koppeling tussen onderzoek, onderwijs en praktijk.