Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

DUIDING 

Vogelvlucht perspectief
Uit het vogelvluchtperspectief blijkt dat de stad al jaren kampt met drugsoverlast in dit gebied. De strategie is handhaven in combinatie met het uitdelen van gebiedsverboden. Dit leidt echter tot een waterbedeffect; als er plaatselijk wordt gehandhaaft, steekt het probleem elders de kop op. Een alternatieve oplossing lijkt niet aan de orde.

Deze aanpak is illustratief voor de wijze waarop community policing in het basisteam is ingebed. De aard van de organisatie reduceert de casus tot een hotspot waarover communicatie en kennisuitwisseling verloopt via informatietools en bevragingssystemen. Van vakinhoudelijke discussie over de context van het probleem is weinig sprake.

Top Down-perspectief
Uit het topdown perspectief blijkt dat het overlastprobleem niet zo eenvoudig is als het lijkt. Binnen de vier speelvelden blijken o.a. de invloedrijke bewoners en de trage besluitvorming op het stadhuis van invloed op de actieradius van de wijkagent die op zijn beurt alternatieve wegen tracht te bewandelen.

De top down analyse toont de complexiteit van het vraagstuk. Het op het oog ‘tamme’ vraagstuk (‘drugsoverlast van junks en dealers’) blijkt in werkelijkheid een ‘taai’ vraagstuk dat moeilijk af te bakenen is en waar meerdere oplossingen voor mogelijk zijn. Het sturen van surveillance auto’s blijkt in ieder geval niet afdoende.

Frontlijn perspectief
In het frontlijnperspectief blijkt de aanpak er een van voortdurend improviseren, mobiliseren en anticiperen. De wijkagent experimenteert met nieuwe middelen; de bevrager duidt de reacties van partners en burgers hierop. Na het weerbarstige gepionier met de voetbalwet blijkt dit een onverwacht effect te hebben gehad op een oud middel. Hierdoor lijkt het waterbedeffect uiteindelijk toch zijn Waterloo te vinden.

In de frontlijn komt het vakmanschap van de wijkagent bij uitstek tot wasdom. Zijn kennis manifesteert zich als hij handelt ten opzichte van de actoren rondom de casus. Hij ziet alles, maar overziet de casus niet altijd. De aanwezigheid van een bevrager maakt dat alle relevante kennis wordt verzilverd tot een aantal handelingsalternatieven voor de geijkte manier van optreden.

Aanleiding en overview

Het credo ‘De Wijkagent Centraal’ is vastgelegd in de nieuwe politiewet als centraal uitgangspunt van de nationale politie. In de praktijk blijkt de positionering van de wijkagent echter uiterst taaie materie. Dit actieonderzoek geeft inzicht in de weerbarstige werkpraktijk van de wijkagent en biedt inzichten die nodig zijn om het uitgangspunt een concrete invulling te geven.
 
​Essays

Gedurende de looptijd van het actieonderzoek schreef auteur Teun Meurs een aantal artikelen in Het Tijdschrift voor Politie. Deze zijn hieronder te vinden.

Tussen ratio en fingerspitzengefühl

Het geheim van Jan Smit

Makers

De website ‘De Wijkagent Centraal’ is gemaakt door de onderzoekers Teun Meurs en Bert Jan Kreulen samen met vormgever Martijn Rijven van Bolt Graphics.

Teun Meurs

Bert Jan Kreulen

Martijn Rijven

​Nieuws

In de september-editie van het digitale magazine KENNISM@G van de Politieacademie verschenen twee artikelen over 'De Wijkagent Centraal'.

Lees hier en hier over een mooie koppeling tussen onderzoek, onderwijs en praktijk.